ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.36..30..3.

 

Adres ul.Wawrzyniaka 4
66-400 Gorzów Wlkp.
Telefon (095) 73-87-129, (095) 73-62-100
Fax (095) 73-87-129
E-mail bzm@zgm.gorzow.pl
Czas pracy

poniedziałek - czwartek od godz. 8 do godz. 16

(przyjęcia interesantów od godz. 9 do godz. 11 oraz od godz. 14 do godz. 16)

piątek od godz. 7 do godz. 15

(przyjęcia interesantów od godz. 9 do godz. 11 oraz od godz. 14 do godz. 15)

 

 

PRACOWNICY BZM

Stanowisko Imię i Nazwisko Godziny przyjęć Telefon    E-mail
Kierownik Marcin Smela

Pn. - Czw. 9 -11 oraz 14-16

Pt. 9 - 11 oraz 14-15

73-62-100 msmela@zgm.gorzow.pl

 

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ:

  • przyjmuje i kompletuje wnioski dot. zamiany lokali mieszkalnych,
  • sprawdza dokumenty związane z tytułem prawnym lokalu mieszkalnego (np. akt notarialny, decyzja, umowa itp.),
  • weryfikuje zebrane dokumenty oraz stan techniczno-eksploatacyjny lokali będących przedmiotem zamiany,
  • kojarzy zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w oparciu o zgłoszone oferty oraz obowiązujące warunki i zasady zamiany,
  • przygotowuje projekty aktów prawnych wymaganych przy zamianie lokalu mieszkalnego,
  • organizuje i prowadzi elektroniczna „bazę danych” zgłoszonych do zamiany lokali mieszkalnych,
  • aktualizuje informacje dostępne klientom na stronie internetowej,
  • na bieżąco analizuje zmiany w przepisach prawa związane w zakresem prowadzonych spraw i obowiązków,
  • sporządza analizy i sprawozdania z zakresu działania biura.

Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.