ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.9..56..15.

1525762126-52.jpg

Windy do lecznic pojawiły się przy ul. Piłsudskiego 47, ul. Mieszka I 42 i ul. Baczyńskiego 24. Pacjenci już nie mogą się nachwalić udogodnienia.

- Mam problemy z nogami. Trudno mi chodzić po schodach, a tu takie ulepszenie – cieszy się Zofia Zielińska, pacjentka z Mieszka I. Podobnie jak ona inicjatywę Zakładu Gospodarki Mieszkalnej oceniają i inni pacjenci. – Więcej takich udogodnień powinno być – mówią zwłaszcza starsi pacjenci.

ZGM zapowiadał, ZGM wykonał

O planie założenia wind w przychodniach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informował już kilka lat temu. Teraz przyszedł czas na konkretyzację planów. I jak informuje Jacek Szempliński ZGM zdecydował, aby nowe windy znajdowały się na zewnątrz budynków, ponieważ takie ich umieszczenie nie zmieniało układu już istniejących pomieszczeń wewnątrz.

Roboty budowlane wykonała firma gorzowska – Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD, przy współudziale Spółki Mestil-Lifts. Na dopuszczenie urządzeń do użytku zgodę wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Koszt budowy trzech wind zewnętrznych wyniósł łącznie ponad 800 tys. zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dostał dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 200 tys. zł. Pozostałą kwotę stanowiła dotacja z Urzędu Miasta w kwocie ponad 400 tys. zł oraz środki własne ZGM.

Gdzie indziej też łatwiej

Jacek Szempliński przypomina, że wykonanie wind nie było jedynym w ostatnich latach działaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej związanym z pomocą osobom niepełnosprawnym. Wcześniej zamontowano windy dla osób niepełnosprawnych: w budynku użyteczności publicznej przy ul. Teatralnej 26 i przychodni zdrowia ul. Piłsudskiego 1a. Inwestycję taką przeprowadziła również Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hejmanowskiej 5. W przychodniach zdrowia dokonano ponadto kilka modernizacji łazienek. Przystosowano je dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto ZGM przy dofinansowaniu ze środków PFRON wspólnie z Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych START przygotował siedzibę STARTU w obiekcie przy ul. Drzymały 10. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych polegało na zamontowaniu ruchomej platformy schodową. Również przy dofinansowaniu ze środków PFRON ZGM wykonał podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 oraz przebudowę podjazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 20 mającą na celu poprawę dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Oprac. roch (echogorzowa.pl)

 


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.