ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.10..30..25.
1537348825-57.jpg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej właśnie oddał do użytku windę w przychodni przy ul. Gwiaździstej 16. I jest to już kolejne udogodnienie, jakie w ostatnim czasie pojawiło się w gorzowskich lecznicach.

- To była już czwarta winda w lecznicy, w której wynajmowane są od nas  pomieszczenia, czyli ZGM – mówi Paweł Nowacki, pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 


Żeby pacjentom było wygodnie


Winda umieszczona jest na zewnątrz budynku przy ul. Gwiaździstej 16. Oprócz samego dźwigu ZGM zadbał o całą małą infrastrukturę – to znaczy uporządkowano dojście do windy, utwardzono szlak, poza tym pojawiło się oświetlenie. – Montaż urządzenia kosztowało 260 tys. zł, pieniądze pochodziły z dotacji miejskiej, co jest bardzo ważne i konieczne do podkreślenia. Pozostałe pieniądze pochodziły z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy dyrektor Nowacki.
Najważniejszą przesłanką, jaka zdecydowała o założeniu takiego udogodnienia, była konieczność ułatwienia życia pacjentom korzystającym z tej poradni i usług tam świadczonych, w szczególności osobom niepełnosprawnym.
Winda przy ul. Gwiaździstej jest jedną z czterech, jakie w roku ubiegłym i bieżącym zostały zamontowane przez ZGM. Poprzednio zamontowano wyciągi przy ul. Piłsudskiego 47, Mieszka I 42 i Baczyńskiego 24.
- Mamy co prawda jeszcze przychodnię przy ul. Towarowej, ale tam większość gabinetów i wykonywanych usług zlokalizowanych jest na parterze obiektu, więc nie ma konieczności montowania windy. Do tego budynku prowadzi zresztą bardzo wygodny podjazd – dodaje Paweł Nowacki.


Wcześniej też już były


Wykonanie tych wind nie było jedynym w ostatnich latach działaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej związanym z pomocą osobom niepełnosprawnym. Wcześniej zamontowano windy dla osób niepełnosprawnych: w budynku użyteczności publicznej przy ul. Teatralnej 26 i przychodni zdrowia przy ul. Piłsudskiego 1a. Inwestycję taką przeprowadziła również Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hejmanowskiej 5. W przychodniach zdrowia dokonano ponadto kilka modernizacji łazienek. Przystosowano je dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ponadto ZGM przy dofinansowaniu ze środków PFRON wspólnie z Gorzowskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych START przygotował siedzibę STARTU w obiekcie przy ul. Drzymały 10. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych polegało na zamontowaniu ruchomej platformy schodową. Również przy dofinansowaniu ze środków PFRON ZGM wykonał podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81 oraz przebudowę podjazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 20 mającą na celu poprawę dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych.


roch (echogorzowa.pl)

 


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.