ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.24..83..79.

Dlug


Wyświetl tylko  dla jednostki


Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

15.11.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM-1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia .

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 26.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
09.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • zebranie wierzchniej warstwy ziemi,
 • montaż krawężników betonowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu,
 • wykonanie ogrodzenia z siatki,
 • wykonanie jednospadowego daszku

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
06.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego bez zadaszenia na działce nr 1369 w obręb Staszica ul. Matejki 68-70 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boków śmietnikowych bez zadaszenia  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Matejki 66,67,68-70 w Gorzowie Wielkopolskim:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • wykonanie wykopu w skarpie,
 • wymurowanie ścian z bloczka betonowego wraz z otynkowaniem,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik  do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 21.11.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
31.10.2018 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot robót budowlanych obejmuje remont klatki schodowej przy ul. Mickiewicza 13 według zakresu robót określonego w załączonym kosztorysie uproszczonym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 15 listopada 2018r. do godz. 09:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie).Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji   w tym zakresie udzieli ADM–1.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
31.10.2018 Roboty budowlane w budynkach niemieszkalnych Przychodni Lekarskich przy ulicy Gwiaździstej 16 i Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wielkopolskim według zakresu prac

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania i obejmuje:
 
Zadanie I

 • Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Gwiaździstej 16  w Gorzowie Wlkp.

 
Zadanie II

 • Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Baczyńskiego 24  w Gorzowie Wlkp.

 
Zapraszamy do złożenia ofert w  niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia  i  załączonymi przedmiarami robót.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 16 listopad 2018r. godz. 09:00. Otwarcie ofert w dniu składania godz. 09:15.
 
W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 5, tel. /95/73 87200;208

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
30.10.2018 Roboty instalacyjne w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Wawrzyniaka 16 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10   (oprócz lokalu nr 6) w budynku mieszkalnym przy ulicy Wawrzyniaka 16 w Gorzowie Wlkp.
 
Zapraszamy do złożenia ofert w  niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia, „STWiOR oraz zakresem praz  określonym w załączonym  przedmiarze robót.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 16 listopad 2018r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.
 
W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 2, tel. /95/73 87150;160

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
24.10.2018 Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20 w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:
a. remont loggi:

 • rozebranie krawędzi loggi wykonanych  z blachy,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

b. remont balkonów:

 • odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich,
 • zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami,
 • rozebranie krawędzi balkonów wykonanych z blachy,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 08.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 08.11.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
22.10.2018 Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 79

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 79 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie:

 • wykonania docieplenia ściany z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
 • remontu pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 7 listopada 2018r. do godz. 10 : 00. Otwarcie jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM-5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
22.10.2018 Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K.Wielkiego 52

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K. Wielkiego 52 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2018 r. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli Kierownictwo ADM-1

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
17.10.2018 Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 3

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 3 w Gorzowie Wlkp., obejmujący kapitalny remont pokrycia dachowego, docieplenie ścian oraz remont klatki schodowej, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2018r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM o godz. 11.15.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
10.10.2018 Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 9

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dekarskie polegające na kapitalnym remoncie pokrycia dachowego:

 • rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, kominów,
 • rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenia dachu,
 • demontaż rynien, rur spustowych oraz elementów obróbek blacharskich,
 • ułożeniu na krokwiach ekranu zabezpieczającego, przybiciu kontrłat i łat,
 • wymurowanie głowic kominowych,
 • montaż elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • pokrycie dachu dachówką cementową barwioną

według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 25.10.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM–5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
08.10.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego bez zadaszenia na działce nr 1369 w obręb Staszica, ul. Matejki 68-70

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boków śmietnikowych bez zadaszenia  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Matejki 66,67,68-70 w Gorzowie Wielkopolskim:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • wykonanie wykopu w skarpie,
 • wymurowanie ścian z bloczka betonowego wraz z otynkowaniem,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik  do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.10.2018r. do godz. 9:00( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
05.10.2018 Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:


a. remont loggi:

 • rozebranie krawędzi loggi wykonanych  z blachy,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

b. remont balkonów:

 • odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich,
 • zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami,
 • rozebranie krawędzi balkonów wykonanych z blachy,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.10.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  23.10.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
04.10.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM nr 1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia .

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 19.10.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie).Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.10.2018r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
03.10.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach WM w rejonie ADM-2

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w zasobach wspólnot mieszkaniowych w rejonie ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączoną specyfikacją i kosztorysem.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM o godz. 11.30.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
21.09.2018 Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mieszka I 23

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu   klatki schodowej w budynku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mieszka I, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.


Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2018 r. do godz. 11.00.  Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej w siedzibie ADM-1.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
21.09.2018 Docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie opaski w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 14

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej, rur spustowych,
 • czyszczenie ścian, docieplenie styropianem grb. 14 cm, wzmocnionych siatką z włókna szklanego i klejem wraz z wyprawą elewacyjną,
 • gruntowanie powierzchni zewnętrznych farbą gruntującą,
 • malowanie farbą silikonową zewnętrzną zagruntowanych powierzchni,
 • docieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki polbrukowej.


według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 05.10.2018r. do godz. 10:00  ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 05.10.2018r. godz. 10:15 w siedzibie ZGM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
20.09.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego z sitaki na działce nr 1464 w obręb Staszica ul. Aleksandra Kotsisa

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boksu śmietnikowego przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Matejki 80 w Gorzowie Wielkopolskim:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • zebranie wierzchniej warstwy ziemi,
 • montaż krawężników betonowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu,
 • wykonanie ogrodzenia z siatki.

według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 08.10.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM–5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
20.09.2018 Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:

a. remont loggi:

 • rozebranie krawędzi loggi wykonanych  z blachy,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.


b. remont balkonów:

 • odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich,
 • zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami,
 • rozebranie krawędzi balkonów wykonanych z blachy,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.


według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 05.10.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 05.10.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
13.09.2018 Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku WM przy ul. Korczaka 2d

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wymienię instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku WM przy ul. Korczaka 2d z WLZ + część administracyjna w budynku mieszkalnym:

 • demontaż tablic licznikowych i bezpiecznikowych,
 • wymiana przewodów zasilających lokale,
 • wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowej,
 • montaż nowych skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg,
 • montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,
 • sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego,
 • plombowanie liczników poboru energii elektrycznej. 

Roboty budowlane należy wykonać według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 28.09.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM-5.                    

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
07.09.2018 Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 67

Zapraszamy w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Matejki 67 w Gorzowie Wlkp., do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia i załączonymi przedmiarami robót.

Zadanie I Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

 • Rozebranie istniejących elementów betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm
 • Wykonanie wykopu wzdłuż ścian fundamentowych.
 • Usunięcie ze ścian starych powłok bitumicznych.
 • Odgrzybienie ścian.
 • Naprawa powstałych w wyniku prac remontowych ubytków w murze.
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z przyjętą technologią.
 • Ułożenie folii kubełkowej z zamknięciem listwą dociskową.
 • Zasypanie wykopu.
 • Ułożenie chodnika przed budynkiem z kostki „Pol bruk”
 • Wykonanie schodów zewnętrznych


Zadanie II Docieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej

 • Rozebranie, okapów, gzymsów, parapetów zewnętrznych itp.
 • Demontaż i montaż rur spustowych, parapetów.
 • Zbicie odparzonych trunków.
 • Uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku prowadzonych prac.
 • Wymiana stolarki okiennej.
 • Przyklejenie styropianu, siatki, wykonanie tynków strukturalnych, pomalowanie.
 • Wykonanie opaski przy budynku.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 21.09.2018r. do godz. 10:00. Otwarcie jest jawne i odbędzie się 21.09.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie ZGM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
04.09.2018 Roboty budowlane w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Asnyka 1

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania i obejmuje:
Zadanie I – remont kapitalny pokrycia dachowego  budynku mieszkalnego Asnyka 1
Zadanie II – docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego Asnyka 1

Zapraszamy do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia i załączonymi przedmiarami robót.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 20.09.2018r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.

W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 5, tel. (95) 7387 200 lub 7387 208.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
04.09.2018 Wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Garbary 4

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Garbary 4 według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 18.09.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 18.09.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
03.09.2018 Remont trzech balkonów przy ul. 30 Stycznia 22

Wykonanie  remontu 3 (trzech) balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. 30 Stycznia 22 w Gorzowie Wielkopolskim.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 18 września 2018r. do godz. 10 : 00 . Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 18 września 2018r. o godz. 10:15 w siedzibie ZGM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
31.08.2018 Roboty ogólnobudowlane, elektryczne i dekarskie w budynku mieszkalnym przy ul. Śląskiej 37

Przedmiot robót budowlanych obejmuje remont kapitalny pokrycia wraz z przemurowaniem kominów, wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej, remont klatki schodowej (lamperia olejna) w budynku mieszkalnym przy ul. Śląskiej 37 według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 17.09.2018r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM-2.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.