ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.70..24..39.

Dlug


Wyświetl tylko  dla jednostki


Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

04.01.2019 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM nr 1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w częściach wspólnych w zasobach wspólnot mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączoną specyfikacją i kosztorysem.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2019 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ZGM o godz. 09.30.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
21.12.2018 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku WM przy ul. Koniawskiej 19

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Koniawskiej 19 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2019 r. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli Kierownictwo ADM-2.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
18.12.2018 Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźnickiej 1

Zapraszamy do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia i załączonym przedmiarem robót.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM, ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 04.01.2019r. godz. 12:00. Otwarcie ofert w dniu składania godz. 12:15.

W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM-5 przy ul. Gwiaździstej 4 w Gorzowie Wlkp. pod numerem tel. 95 7387 200 lub 95 7387 208.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
14.12.2018 Uzupełnienie do: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego przy ul. Koniawskiej 18b w Gorzowie Wlkp.

Dotyczy ogłoszenia z dnia 30.11.2018r: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego przy ul. Koniawskiej 18b w Gorzowie Wlkp.

W załączniku znajdą Państwo wyjaśnienie.

zobacz więcej
 
13.12.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM nr 1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 03.01.2019r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 03.01.2019r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
13.12.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach WM w rejonie ADM nr 2

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp. wg szczegółowo wymienionego zakresu usług opisanych w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM, ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 03.01.2019r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 03.01.2019r. o godz. 9.30 w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek nr 3 pok. 12.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
03.12.2018 Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźnickiej 1

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:

 • wymiana obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej, rur spustowych,
 • czyszczenie ścian (zbicie tynków), docieplenie styropianem grb. 14cm, wzmocnionych siatką z włókna szklanego i klejem wraz z wyprawą elewacyjną,
 • malowanie farbą silikonową zewnętrzna zagruntowanych powierzchni,
 • docieplenie ścian fundamentowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont schodów zewnętrznych

według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 17.12.2018r. do godz. 09:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 17.12.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
30.11.2018 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego przy ul. Koniawskiej 18b w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego przy ul. Koniawskiej 18b w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 18.12.2018r. do godz. 11:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM – 2.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
30.11.2018 Wymiana instalacji elektrycznej w nieruchomości WM przy ul. Mieszka I-go 62 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego  przy ul. Mieszka I-go 24 w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Zapraszamy do złożenia ofert w  niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia oraz zakresem praz  określonym  w załączonym  przedmiarze robót.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12  do dnia 14 grudzień 2018r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,   po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.
 
W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 1, tel. /95/73 87140;144

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
30.11.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie W

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia .

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 12.12.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 12.12.2018r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
30.11.2018 Wymiana pionu wodno–kanalizacyjnego wraz odbudową ścianek w lokalach 6, 12, 18, 24, 30 w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 56

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • demontaż rur żeliwnych o średnicy 50 – 100 mm w ścianach,
 • demontaż i montaż urządzeń sanitarnych dla potrzeb wymiany pionu kanalizacyjnego,
 • rozebranie i odbudowa ścianki z cegieł na zaprawie cementowej gr. ½ cegły,
 • wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na podłożu z cegły,
 • przebicie i zabetonowanie otworów w stropach i ścianach dla potrzeb wymiany pionu wodno – kanalizacyjnego,
 • wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych,
 • wywiezienie gruzu

według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 18.12.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 18.12.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
30.11.2018 Remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w nieruchomości WM przy ul. Sikorskiego 78

Przedmiot robót budowlanych obejmuje remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 78 w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia oraz zakresem prac określonym w załączonym przedmiarze robót.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 12.12.2018r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.

W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 5, tel. 95 7387 200 lub 95 7387 208.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
29.11.2018 Wymiana instalacji elektrycznej w nieruchomości WM przy ul. Mieszka I-go 62

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Mieszka I-go 62 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia oraz zakresem prac określonym w załączonym przedmiarze robót.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM, ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 06.12.2018r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.

W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 1, tel. 95 7387 140 lub 95 7387 144.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
29.11.2018 Remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 9 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dekarskie polegające na kapitalnym remoncie pokrycia dachowego :

 • rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, kominów,
 • rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenia dachu,
 • demontaż rynien, rur spustowych oraz elementów obróbek blacharskich,
 • ułożeniu na krokwiach ekranu zabezpieczającego, przybiciu kontrłat i łat,
 • wymurowanie głowic kominowych,
 • montaż elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • pokrycie dachu dachówką cementową barwioną

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik   do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 17.12.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
29.11.2018 Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a.    remont loggi:

 • rozebranie krawędzi loggi wykonanych  z blachy,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

b.    remont balkonów:

 • odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich,
 • zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami,
 • rozebranie krawędzi balkonów wykonanych z blachy,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 14.12.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się                      14.12.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
23.11.2018 Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkina 49,49A

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, izolacji przeciwwilgociowej, remont dachu (pokrycie dachu dachówką) w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkina 49,49A według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 07.12.2018r. do godz. 10:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM–1.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
15.11.2018 Wykonywanie drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach WM w rejonie ADM-1

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa polegająca na wykonywaniu drobnych napraw bieżących i świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych w rejonie ADM nr 1 w Gorzowie Wlkp. objętych wykazem adresowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyceną nakładów rzeczowych oraz zestawieniem materiałów i sprzętu będącymi załącznikami do zaproszenia .

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 26.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30, w siedzibie ZGM w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
09.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boksu śmietnikowego z siatki wraz z zadaszeniem przy budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 73-74

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • zebranie wierzchniej warstwy ziemi,
 • montaż krawężników betonowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu,
 • wykonanie ogrodzenia z siatki,
 • wykonanie jednospadowego daszku

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 23.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
06.11.2018 Wykonanie boksu śmietnikowego bez zadaszenia na działce nr 1369 w obręb Staszica ul. Matejki 68-70 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boków śmietnikowych bez zadaszenia  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Matejki 66,67,68-70 w Gorzowie Wielkopolskim:

 • rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 • wykonanie wykopu w skarpie,
 • wymurowanie ścian z bloczka betonowego wraz z otynkowaniem,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
 • wykonanie utwardzenia terenu

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik  do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 21.11.2018r. do godz. 9:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
31.10.2018 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot robót budowlanych obejmuje remont klatki schodowej przy ul. Mickiewicza 13 według zakresu robót określonego w załączonym kosztorysie uproszczonym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 15 listopada 2018r. do godz. 09:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie).Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji   w tym zakresie udzieli ADM–1.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
31.10.2018 Roboty budowlane w budynkach niemieszkalnych Przychodni Lekarskich przy ulicy Gwiaździstej 16 i Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wielkopolskim według zakresu prac

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania i obejmuje:
 
Zadanie I

 • Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Gwiaździstej 16  w Gorzowie Wlkp.

 
Zadanie II

 • Wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Baczyńskiego 24  w Gorzowie Wlkp.

 
Zapraszamy do złożenia ofert w  niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia  i  załączonymi przedmiarami robót.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 16 listopad 2018r. godz. 09:00. Otwarcie ofert w dniu składania godz. 09:15.
 
W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 5, tel. /95/73 87200;208

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
30.10.2018 Roboty instalacyjne w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Wawrzyniaka 16 w Gorzowie Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,5,7,8,9,10   (oprócz lokalu nr 6) w budynku mieszkalnym przy ulicy Wawrzyniaka 16 w Gorzowie Wlkp.
 
Zapraszamy do złożenia ofert w  niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią zaproszenia, „STWiOR oraz zakresem praz  określonym w załączonym  przedmiarze robót.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 16 listopad 2018r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.
 
W sprawie ewentualnych zapytań prosimy o kontakt z kierownictwem ADM 2, tel. /95/73 87150;160

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
24.10.2018 Remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest remont balkonów i loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Gwiaździstej 20 w Gorzowie Wielkopolskim.

Przedmiot robót budowlanych obejmuje:
a. remont loggi:

 • rozebranie krawędzi loggi wykonanych  z blachy,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

b. remont balkonów:

 • odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich,
 • zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami,
 • rozebranie krawędzi balkonów wykonanych z blachy,
 • wylanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
 • wykonanie nowych obróbek z blach tytan cynko szer. 25cm,
 • wykonanie nowych warstw hydro izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,
 • wylanie nowych posadzek cementowych,
 • oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbami olejnymi.

według zakresu robót określonego  w załączonym przedmiarze robót stanowiącym  załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 08.11.2018r. do godz. 9:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 08.11.2018r. godz. 9:15 w siedzibie ZGM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
22.10.2018 Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 79

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 79 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie:

 • wykonania docieplenia ściany z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
 • remontu pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM  ul. Wełniany Rynek 3, pok. 12 do dnia 7 listopada 2018r. do godz. 10 : 00. Otwarcie jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM-5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia

zobacz więcej
 
22.10.2018 Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K.Wielkiego 52

Zapraszamy do złożenia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. K. Wielkiego 52 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2018 r. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli Kierownictwo ADM-1

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do ogłoszenia.

zobacz więcej
 
Strona: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.