ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.90..7..99.

Dlug


Wyświetl tylko  dla jednostki14.01.2019 Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Mieszka I 25

Przedmiot robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu klatek schodowych w budynku głównym i oficynie (lamperie gemalit, naprawa schodów) według zakresu robót określonego w załączonym przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 29.01.2019r. do godz. 10:00 (ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na zebraniu Wspólny Mieszkaniowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzieli ADM–1.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 
11.01.2019 Remont dachu w budynku przy ul. Słonecznej 33 w Gorzowie Wielkopolskim

Roboty budowalne polegające na  remoncie pokrycia dachowego: 

  • rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, kominów,
  • rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenia dachu
  • remontaż rynien, rur spustowych oraz elementów obróbek blacharskich,
  • ułożeniu na krokwiach ekranu zabezpieczającego, przybiciu kontrłat i łat,
  • wymurowaniu głowic kominowych,
  • montażu elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  • pokryciu dachu dachówką cementową barwioną

Oferty należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 29 stycznia 2019r. do godz. 10:00 ( ofertę należy złożyć w opisanej i opieczętowanej  kopercie). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Bliższych informacji  w tym zakresie udzieli ADM – 5.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach do zaproszenia.

zobacz więcej
 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.