ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.71..35..26.

1526555466-70.jpg

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyremontował aż 93 lokale socjalne. I mają one wyższy standard, aniżeli nakazują przepisy.

- Prace zaczęły się w ubiegłym roku, ale zakończyliśmy je w tym – mówi Paweł Nowacki, pełniący obowiązki dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. I dodaje, że remont miasta kosztował ponad 2,8 mln zł, ale sporo, bo aż 1,2 mln złotych dołożył Bank Gospodarstwa Krajowego.

Standard wyższy niż wymagany

Mieszkania socjalne to lokale przeznaczone dla osób bezdomnych lub niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu ubóstwa. Może on mieć niższy standard. Obowiązek jego dostarczenia spoczywa na gminie. Przepisy stanowią, że takie mieszkanie powinno mieć łączną powierzchnię pokojów co najmniej 10 m kwadratowych, jeżeli ma być zamieszkiwany przez jedną osobę. Dla kilku osób łączna powierzchnia pokojów powinna wynosić co najmniej 5 m kwadratowych na osobę. Zwykle do mieszkań socjalnych trafiają też ludzie z wyrokami eksmisji zasądzonymi przez sąd.

- Wszystkie wyremontowane lokale mieszczą się w kamienicach, bo w budynkach z lat 60. XX wieku nie mamy takich mieszkań – mówi Paweł Nowacki i tłumaczy, że w przypadku akurat tych mieszkań standard został podwyższony, choćby przez fakt, że wszystkie otrzymały łazienki, są jasne i świeżo wymalowane z nowymi instalacjami. I co ważne, mają doprowadzoną ciepłą wodę z miejskiej sieci.

Dlatego w pierwszej kolejności były one zasiedlone przez rodziny oczekujące na wskazanie lokalu socjalnego z tytułu umieszczenia na liście przydziału opracowanej przy współudziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Mówiąc wprost to rodziny, w których może się nie przelewa, ale nie zniszczą mieszkania i będą płaciły czynsz

Można sobie wyremontować

Mieszkania socjalne to nie jedyny sposób na najem mieszkania od miasta. Urząd Miasta proponuje też taką możliwość, jak remont mieszkania przez przyszłego najemcę. I nie są to już mieszkania socjalne, a komunalne. Obecnie na zainteresowanych taką formą najmu czekają 23 lokale. Ubiegać się o nie mogą osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2018, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych.

Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję prezydenta miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy użyczenia.

W sytuacjach mających wpływ na wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych od osoby, która uzyskała pozytywną decyzję prezydenta, okres remontu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na decyzje administracyjne.

To już kolejna taka akcja, zdaniem specjalistów takie szukanie najemców sprawdza się coraz bardziej. Miasto ma bowiem ograniczone środki na remonty odzyskiwanych lokali komunalnych, a przyszłym najemcom część kosztów poniesionych na remonty, miasto zwraca w obniżonym czynszu.

roch (echogorzowa.pl)

 


Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.