ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.61..23..1.

Dlug29.04.2014 Wiosenne porządki przy ulicy Dworcowej

.1398763620-70.jpg.

22 kwietnia rozpoczęło się porządkowywanie terenu przy ulicach Dworcowej i Sikorskiego. Wyburzonych zostanie kilka budynków, których stan techniczny nie pozwalał na dalszą eksploatację a remont nie było opłacalny. Część zabudowań, które będą rozbierane znajduje się bezpośrednio przy ulicy Dworcowej, część jest usytuowanych w głębi podwórza pomiędzy ulicami Dworcową i Sikorskiego w bliskim sąsiedztwie siedziby ZUS. 

zobacz więcej
 
25.06.2013 Rozbiórka Drzymały 44-45

.1372155677-85.jpg.

W grudniu 2000r na podstawie Uchwały Nr XL/403/2000 Rady Miejskiej po likwidacji SP ZOZ budynki przy ul. Drzymały 44-45 zostały przekazane w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Od sierpnia 2001r były one siedzibą  Urzędu Miasta w którym mieściły się między innymi wydziały: Ochrony Środowiska i Rolnictwa , Edukacji , Sportu i Turystyki ,Gospodarki Komunalnej ,Rozwoju i Promocji Miasta a po zdaniu pomieszczeń zajmowanych przez aptekę w 2006r również Biuro Egzekucji Administracyjnej. Ogólna powierzchnia zajmowana przez Urząd Miasta -1128,20m2. W październiku 2009r po kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze względu na zły stan techniczny budynków wybudowanych w 1939r  stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia wydano Decyzję nakazującą opróżnienie budynków w całości.

 
10.04.2009 Rozbiórka budynku przy ul. Grobla

.1239350825-63.jpg.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził kolejną rozbiórkę budynku

zobacz więcej
 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.