ZGM - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gorzów Wlkp. ZGM
Bip ZGM


oferty


.92..22..77.

Dlug


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

08.04.2015 Dzień dobry, czy zastałem piec?

.1428473726-35.jpg.

Od 14 kwietnia br. część mieszkańców Gorzowa może się spodziewać wizyty ankieterów, którzy będą przeprowadzać spis systemów grzewczych istniejących w budynkach. Akcja inwentaryzacji jest prowadzona przez firmę ATMOTERM S.A. na podstawie umowy z Urzędem Miasta Gorzów Wlkp. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu KAWKA. 

zobacz więcej
 
03.04.2015 Ruszyło głosowanie na podwórko Nivea

.1428067044-39.jpg.

Miasto Gorzów przystąpiło do konkursu „Podwórko NIVEA”, w ramach którego powstanie 40 placów zabaw w całej Polsce. Będą to „Rodzinne Miejsca Zabaw”, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzać aktywnie czas. To, czy podwórko NIVEA powstanie w Gorzowie, zależy przede wszystkim od nas - mieszkańców. O zwycięstwie decydować będzie ilość oddanych głosów. Wystarczy codziennie odwiedzać stronę www.nivea.pl/podworko i oddawać głos na gorzowską lokalizację. Wskazany przez miasto plac mieści się przy ul. Kwiatowej 49-51.

Na ufundowanym przez firmę NIVEA placu zabaw znajdzie się m.in.: multi zestaw kaskada, tunel rurowy, królicza norka, piaskownica z daszkiem, kiwak dwuosobowy, gra balance, skakanka, gra w klasy, zjeżdżalnia, karuzela z siedziskami, huśtawki, tarcza do rzucania, ławki, stojak rowerowy, kosz na śmieci.

zobacz więcej
 
30.03.2015 Wspólnotowe remonty kamienic za swoje i na kredyt

.1427698664-84.jpg.

W ADM 1 dobiegają końca spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi. Tradycyjnie największą przeszkoda w planowanych remontach są pieniądze. Szeroko dyskutuje się nad przystąpieniem do programu KAWKA.

zobacz więcej
 
27.03.2015 Wykonanie instalacji ciepłej wody

.1427464418-93.jpg.

Na osiedlu Staszica ul. Korczaka 2 d,e,f w 30 lokalach mieszkalnych oraz ul.Broniewskiego 6 a,b,c,d 40 lokalach mieszkalnych, zakończono inwestycję polegającą na wykonaniu instalacji ciepłej wody w nieruchomości i likwidacji term gazowych, koszt inwestycji łącznie to 149 571,00 zł brutto. Ciepła woda dostarczana  jest do mieszkań przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Gorzów Wlkp., tym samym zlikwidowano 70 term gazowych i wyeliminowano potencjalne zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla.  Na rok 2015 zaplanowana realizację inwestycji wykonania ciepłej wody użytkowej w kolejnych dwóch Wspólnotach Mieszkaniowych ul.Broniewskiego e,f,g,h oraz Korczaka 2 a,b,c. Wspólnoty Mieszkaniowe również podjęły decyzję o zamontowaniu wodomierzy zimnej i ciepłej wody odczytywane drogą radiową. 

 
25.03.2015 Jak wynająć lokal użytkowy

.1427280134-18.jpg.

Wiele atrakcyjnych lokali w mieście jest własnością gminy. Jeżeli szuka się dobrego miejsca pod działalność, to warto przejrzeć komunalne oferty. Zasady najmu tego typu lokali różnią się jednak od tych wolnorynkowych.

zobacz więcej
 
23.03.2015 Oświadczenie najemcy lub właściciela lokalu o wielkości pojemnika

.1368092482-56.jpg.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje  najemców i właścicieli lokali użytkowych o konieczności złożenia oświadczenia o wielkości pojemnika. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZGM lub w siedzibie ADM i ZGM. Wypełniony dokument należy złożyć we właściwej Administracji w terminie do 27.03.2015r.

 
doc OŚWIADCZENIE użytkowe.doc
(33 KB)
Oświadczenie korzystającego z nieruchomości, w której nie zamieszkują mieszkańcy o sposobie zbierania odpadów komunalnych z lokalu oraz wielkości pojemników niezbędnych do tego celu

23.03.2015 Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym

.1368092482-56.jpg.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje o konieczności złożenia oświadczenia o ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Mieszkańcy, którzy jeszcze takich oświadczeń nie złożyli mogą pobrać aktualny druk ze strony internetowej ZGM lub w siedzibie ADM i ZGM. Wypełniony dokument należy złożyć we właściwej Administracji  w terminie do 27.03.2015r.

 
doc OŚWIADCZENIE mieszkalne.doc
(32 KB)
Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu oraz o sposobie zbierania odpadów komunalnych z lokalu

19.03.2015 Właściciel we Wspólnocie Mieszkaniowej – prawa i obowiązki

.1426761788-29.jpg.

W momencie kupna lokalu wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej nowy właściciel staje się jej członkiem - nabywając prawa i obowiązki związane z aktem własności. Treść praw i obowiązków właściciela lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej reguluje ustawa o własności lokali, a w zakresie przez nią nie uregulowanym – Kodeks cywilny. 

zobacz więcej
 
16.03.2015 Coraz mniej remontów w ADM nr 3

.1371807038-27.jpg.

W administracjach podległych ZGM trwają spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi. Wiele mówi się o programie KAWKA, ale również o remontach dachów, klatek i dociepleniach. Szczególnie w centrum miasta ciągle powracają problemy podwórek i parkingów.

zobacz więcej
 
12.03.2015 Kominki w budynkach wielomieszkaniowych

.1426153638-45.jpg.

Po pierwsze dla przypomnienia za Wikipedią kominek to nakryte palenisko zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego. Są dwa rodzaje kominków „tradycyjny” – z otwartym paleniskiem i nowoczesny (energooszczędny) z zamkniętym wkładem kominkowym. W obu przypadkach, aby móc z nich korzystać w lokalu mieszkalnym w należy spełnić szereg wymogów wynikających z Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

zobacz więcej
 
05.03.2015 Plan remontów i modernizacja na rok 2015

.1425555910-87.jpg.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zarządza i administruje łącznie 1 136 budynkami mieszkalnymi.Stan techniczny budynków jest pochodną wielu czynników i od wielu dziesięcioleci w dominującym stopniu uzależniony jest od możliwości finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych, w których większość właścicieli nie jest w stanie pokrywać pełnych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz kosztów utrzymania swojego lokalu. 

zobacz więcej
 
27.02.2015 Czad nie musi zabijać!

.1425033865-38.jpg.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2014/2015 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. umieścił we wszystkich administrowanych budynkach informację mającą na celu ostrzeganie i przeciwdziałanie przypadkom zatrucia tlenkiem węgla zwanym potocznie czadem. Jak dotychczas taka profilaktyka wraz z regularnymi przeglądami kominiarskimi przynosi doskonałe rezultaty – nie stwierdzono żadnego śmiertelnego przypadku zatrucia się czadem w budynkach administrowanych przez nasz Zakład. 

zobacz więcej
 
23.02.2015 „KAWKA” dobra dla wszystkich

.1424697273-15.jpg.

Początek roku 2015 to moment rozpoczęcia bardzo intensywnych działań związanych z realizacją Zadania i Przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, powszechnie nazywanego „KAWKĄ”. Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze dzielnicy Nowe Miasto, w której został naruszony dopuszczalny poziom pyłów zawieszonych  PM10 i PM 2,5 oraz poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla.

zobacz więcej
 
pdf plakat_z logo PGE.pdf
(3738 KB)
Plakat informacyjny - KAWKA

12.02.2015 Jak poradzić sobie z zaległościami czynszowymi

.1423749409-34.jpg.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż osoby posiadające zadłużenie na koncie opłat czynszowych, a z uwagi na trudną sytuację finansową nie mogą spłacić powstałego zadłużenia jednorazowo, powinny jak najwcześniej zwrócić się z wnioskiem o odroczenie terminu spłaty bądź rozłożenie widniejącej zaległości na raty. 

zobacz więcej
 
09.02.2015 Nikt nie zostanie bez ogrzewania

.1423466985-56.jpg.

Program KAWKA, mający na celu poprawę jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców w centrum miasta, trwa od początku 2014. Ta ogromna, warta około 65 mln zł inwestycja  wchodzi w fazę realizacji.

zobacz więcej
 
06.02.2015 Przywilej i obowiązek właściciela

.1423204278-82.jpg.

Wspólnota Mieszkaniowa to związek wszystkich Właścicieli lokali w budynku. Powstaje z mocy prawa poprzez sprzedaż, czyli wyodrębnienie prawa własności, pierwszego lokalu w budynku należącym pierwotnie np. do dewelopera, gminy bądź Skarbu Państwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy zbywane są mieszkania, czy lokale użytkowe. Każdy członek wspólnoty ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Tym samym powinien przynajmniej raz w roku wziąć udział w zebraniu Właścicieli. 

zobacz więcej
 
28.01.2015 Radiowe odczyty wodomierzy w ADM-3

.1422449905-41.jpg.

ADM-3 jako pierwszy poszedł tak zdecydowanie w kierunku instalacji radiowych wodomierzy w budynkach wspólnotowych, którymi zarządza.  Oczywiście stało się to dzięki dobrej współpracy z właścicielami, których przekonały argumenty przestawione na zebraniach wspólnot i przyjęli stosowne uchwały umożliwiające sfinansowanie instalacji oraz wykonanie pierwszych odczytów.

zobacz więcej
 
23.01.2015 O czyste powietrze nie tylko w centrum miasta

.1397048326-43.jpg.

W urzędzie miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii edukacyjno – informacyjnej będącej jednym z zadań programu pilotażowego KAWKA. Dotychczas wiele mówiono o realizacji programu, tymczasem jego strona edukacyjna jest niezmiernie ważna.

zobacz więcej
 
20.01.2015 Zachęcamy dłużników do skorzystania z danej szansy

.1421738258-51.jpg.

Trzy pytania do Pawła Jakubowskiego, dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

zobacz więcej
 
08.01.2015 Budynki pod szczególnym nadzorem

.1420712597-83.jpg.

Na razie zima obchodzi się z nami łagodnie, ale nie ulega wątpliwości, że niebawem czekają nas śniegi i mrozy. ZGM przygotowany jest nawet na najgorsze scenariusze.

zobacz więcej
 
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wszelkie prawa do materiałów zawartych na stronie są zastrzeżone.